معنی و ترجمه کلمه تازى به انگلیسی تازى یعنی چه

تازى

arab
arabic
buckhound
grey hound
greyhound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها