طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازگى و طراوت چیزى را از بین بردن به انگلیسی تازگى و طراوت چیزى را از بین بردن یعنی چه

تازگى و طراوت چیزى را از بین بردن

stale

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها