طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازگى به انگلیسی تازگى یعنی چه

تازگى

maidenhood
novelty
recency
verdancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها