معنی و ترجمه کلمه تازیانه زننده به انگلیسی تازیانه زننده یعنی چه

تازیانه زننده

flogger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها