طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازیانه زن به انگلیسی تازیانه زن یعنی چه

تازیانه زن

scotcher
scourger
scutcher
strapper
whipper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها