معنی و ترجمه کلمه تازیانه به انگلیسی تازیانه یعنی چه

تازیانه

flagellum
lambast
lambaste
lash
rawhide
scourge
whip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها