معنی و ترجمه کلمه تاسف آور به انگلیسی تاسف آور یعنی چه

تاسف آور

wretched

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها