معنی و ترجمه کلمه تاسیسات عام المنفعه به انگلیسی تاسیسات عام المنفعه یعنی چه

تاسیسات عام المنفعه

public works

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها