طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاسیس قضایى به انگلیسی تاسیس قضایى یعنی چه

تاسیس قضایى

institution

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها