طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاسیس به انگلیسی تاسیس یعنی چه

تاسیس

constitution
establishment
foundation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها