معنی و ترجمه کلمه تاقباز به انگلیسی تاقباز یعنی چه

تاقباز

resupine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها