معنی و ترجمه کلمه تاق باز خوابى به انگلیسی تاق باز خوابى یعنی چه

تاق باز خوابى

supination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها