معنی و ترجمه کلمه تالار سخنرانى به انگلیسی تالار سخنرانى یعنی چه

تالار سخنرانى

theater
theatre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها