طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تالار به انگلیسی تالار یعنی چه

تالار

amphitheater
chamber
hall
salon
saloon
tolbooth
tollbooth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها