معنی و ترجمه کلمه تالاموس به انگلیسی تالاموس یعنی چه

تالاموس

thalamic
thalamus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها