طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تالم آور به انگلیسی تالم آور یعنی چه

تالم آور

grievous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها