معنی و ترجمه کلمه تالیف عقاید مختلف به انگلیسی تالیف عقاید مختلف یعنی چه

تالیف عقاید مختلف

syncretism

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها