طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تالیف به انگلیسی تالیف یعنی چه

تالیف

compilation
conflation
essay

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها