معنی و ترجمه کلمه تالیف به انگلیسی تالیف یعنی چه

تالیف

compilation
conflation
essay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها