معنی و ترجمه کلمه تامل به انگلیسی تامل یعنی چه

تامل

advisement
contemplation
deliberation
hesitation
hold
indecision
reflection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها