معنی و ترجمه کلمه تامین اجتماعى به انگلیسی تامین اجتماعى یعنی چه

تامین اجتماعى

collective security
social security

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها