طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تامین دسته جمعى به انگلیسی تامین دسته جمعى یعنی چه

تامین دسته جمعى

collective security

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها