معنی و ترجمه کلمه تامین مدعا به کردن به انگلیسی تامین مدعا به کردن یعنی چه

تامین مدعا به کردن

garnishee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها