طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاه چیزى را گشودن به انگلیسی تاه چیزى را گشودن یعنی چه

تاه چیزى را گشودن

unfold

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها