طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاه به انگلیسی تاه یعنی چه

تاه

plait
plica
plication
ply
replication
tuck

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها