معنی و ترجمه کلمه تاوان به انگلیسی تاوان یعنی چه

تاوان

compensation
fine
indemnity
mulct
penalty
reparation
requital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها