طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاولچه به انگلیسی تاولچه یعنی چه

تاولچه

phlyctenule
vesicle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها