معنی و ترجمه کلمه تاول دار کردن به انگلیسی تاول دار کردن یعنی چه

تاول دار کردن

vesicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها