طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاول دار به انگلیسی تاول دار یعنی چه

تاول دار

vesicular
vesiculate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها