معنی و ترجمه کلمه تاول دار به انگلیسی تاول دار یعنی چه

تاول دار

vesicular
vesiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها