معنی و ترجمه کلمه تاژک به انگلیسی تاژک یعنی چه

تاژک

cilium
cirrus
flagellum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها