طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاکنون به انگلیسی تاکنون یعنی چه

تاکنون

as yet
heretofore
hereunto
hitherto
hitherward
syne

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها