معنی و ترجمه کلمه تاکید به انگلیسی تاکید یعنی چه

تاکید

accent
affirmation
assertion
emphasis
punctuation
stress
underscore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها