معنی و ترجمه کلمه تاک پرورى به انگلیسی تاک پرورى یعنی چه

تاک پرورى

viticultural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها