طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تا یک اندازه به انگلیسی تا یک اندازه یعنی چه

تا یک اندازه

partially
partly
rather

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها