معنی و ترجمه کلمه تبادل اندیشه به انگلیسی تبادل اندیشه یعنی چه

تبادل اندیشه

brainstorming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها