معنی و ترجمه کلمه تباه سازى به انگلیسی تباه سازى یعنی چه

تباه سازى

spoliation
vitiation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها