طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تباه کردن به انگلیسی تباه کردن یعنی چه

تباه کردن

beshrew
deprave
destroy
gangrene
vitiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها