طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبخال آور به انگلیسی تبخال آور یعنی چه

تبخال آور

vesicant
vesicatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها