طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبخال به انگلیسی تبخال یعنی چه

تبخال

fever blister
feverblister
herpes

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها