معنی و ترجمه کلمه تبخیر کردن یا شدن به انگلیسی تبخیر کردن یا شدن یعنی چه

تبخیر کردن یا شدن

vapor
vapour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها