طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبخیر به انگلیسی تبخیر یعنی چه

تبخیر

evaporation
vaporing
vaporization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها