معنی و ترجمه کلمه تبدیل به ازت کردن به انگلیسی تبدیل به ازت کردن یعنی چه

تبدیل به ازت کردن

nitrogenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها