طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبدیل به بخار کردن به انگلیسی تبدیل به بخار کردن یعنی چه

تبدیل به بخار کردن

evaporate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها