معنی و ترجمه کلمه تبدیل به تفاله کردن به انگلیسی تبدیل به تفاله کردن یعنی چه

تبدیل به تفاله کردن

scorify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها