معنی و ترجمه کلمه تبدیل به جنگل کردن به انگلیسی تبدیل به جنگل کردن یعنی چه

تبدیل به جنگل کردن

afforest
forest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها