معنی و ترجمه کلمه تبدیل به خاکستر کردن به انگلیسی تبدیل به خاکستر کردن یعنی چه

تبدیل به خاکستر کردن

combust
incineration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها