معنی و ترجمه کلمه تبدیل به خاک رس به انگلیسی تبدیل به خاک رس یعنی چه

تبدیل به خاک رس

gleization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها