معنی و ترجمه کلمه تبدیل به شیر به انگلیسی تبدیل به شیر یعنی چه

تبدیل به شیر

lactation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها