معنی و ترجمه کلمه تبدیل به فعل کردن به انگلیسی تبدیل به فعل کردن یعنی چه

تبدیل به فعل کردن

verbalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها