معنی و ترجمه کلمه تبدیل به قند کردن به انگلیسی تبدیل به قند کردن یعنی چه

تبدیل به قند کردن

saccharify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها