معنی و ترجمه کلمه تبدیل به قند به انگلیسی تبدیل به قند یعنی چه

تبدیل به قند

saccharification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها